Proširivanje prava na novčanu pomoć za treće i svako slijedeće dijete

 

Održana 52. redovna sjednica Vlade TK

Vlada52c

Kako bi se omogućio veći obuhvat korisnika, a time i dodatno ojačala pronatalitetna politiku, za koju se zalaže Vlada Tuzlanskog kantona, jučer je na sjednici Vlade utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti , zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim dopunama omogućava se svim porodicama sa troje djece, a ne samo bračnim parovima sa troje zajedničke djece, ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Naime, trenutno važećim odredbama Zakona,pravo na jednokratnu novčanu pomoć za roditelje sa troje i više djece mogu ostvariti roditelji zatreće i svako slijedeće zajedničko dijete rođeno u kalendarskoj godini za koju su obezbjeđena sredstva u budžetu Kantona. IzmjenamaZakona omogućava se da npr. bračni partneri koji imaju djecu iz eventualnih prethodnih brakova, a dobiju treće ili četvrto dijete, mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć, bez obzira da li su sva djeca njihova zajednička ili ne. Primjer su također i samohrane majke kod kojih za neko od djece nije utvrđeno očinstvo pa je, kao roditelj, ona onemogućena da ostvari ovo pravo.Svrha priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za troje i više djece je pronatalitetna politika, a koja se važećim Zakonom nije mogla u potpunosti ostvariti.

Odjeljenje za informisanje
1.12.2021. godine

centralno okt 2022 

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

cydonia2

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

balic ramazan 2023

golden jan 2021 2

grin

mamamia

 emma

novan banka dec 2022

 piemonte1

lovic juli 2022

fhz