- Objavljen Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla -


Na osnovu člana 6. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/14), a u vezi sa članom 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 52/09) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla broj: 01/19-A-3710-2019 od 28.05.2019. godine, na koju je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-05-012525/19, od 10.06.2019. godine, Gradsko vijeće Tuzla raspisuje: JAVNI POZIV za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla
Kompletan tekst Javnog poziva, uz pripadajuće obrasce, možete preuzeti klikom na sliku...

Grb Grada

 cydonia2

solana1

adriatic

izazovb

TQM

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

golden jan 2020

emma

tztk

piemonte1

vlada tk1