• Razmatran Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2023. godinu

Jučer je u Gradskoj upravi Tuzle održana 23. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle, na kojoj je razmatran Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku Grada Tuzle za 2023. godinu. Kolegij je konstatirao da je u prošloj godini riješeno skoro 32 hiljade predmeta i postupaka, što predstavlja značajan broj u odnosu na broj građana. Međutim, istaknuto je i kontinuirano veliko opterećenje neriješenim predmetima, posebno u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline, a povezano je s postupcima legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Također, povećan je i broj neriješenih predmeta u Službi za geodetsko- imovinske i pravne poslove, a što je rezultat kompleksnosti rješavanja zahtijeva upravnim postupcima u ovoj službi.

Kao odgovor na kompleksnost rješavanja zahtjeva upravnim postupcima, Kolegij je donio nekoliko zaključaka. Istaknuta je potreba za većom upotrebom informacionih tehnologija radi povećanja efikasnosti rada te potreba za intenzivnijim radom sa zaposlenima na povećanju produktivnosti i efektivnosti rada u službama.

Grad Tuzla će nastaviti s aktivnostima unapređenja saradnje s drugim organima radi smanjenja vremena potrebnog za obradu predmeta te će se raditi na procesu tehničkog opremanja službi i edukaciji zaposlenika kako bi se poboljšala efikasnost administrativnih procesa. Također, planira se nastavak aktivnosti podnošenja inicijativa za izmjene zakonskih i podzakonskih akata kako bi se olakšao rad gradske uprave. Izvještaj će biti upućen Gradskom vijeću radi dalje procedure.

Kolegij grad

  • Predložena izrada novog Urbanističkog projekta za Tabašnice-Atik mahalu

Na 23. sjednici Kolegija gradonačelnika razmotren je prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta za dio prostorne cjeline “Stari Grad” – “Tabašnice-Atik mahala”, koja će biti upućena na dalje razmatranje Gradskom vijeću. S obzirom na istek roka važenja prethodne planske dokumentacije, nužno je pokrenuti izradu novog Urbanističkog projekta kako bi se odredile jasne smjernice za dalji razvoj ovog dijela centralnog gradskog područja.

Kolegij gradonačelnika ovom odlukom predložit će Gradskom vijeću izradu urbanističkog projekta za Tabašnice – Atik mahalu. Cilj projekta je povratak prepoznatljivog identiteta grada kroz revitalizaciju ovog područja te definiranje novih smjernica za arhitektonski razvoj. Predložena odluka također obuhvaća definisanje fasada objekata i izgradnju novih, što će dodatno obogatiti izgled centra grada i doprinijeti oživljavanju kulturnog i društvenog života u Tuzli.

Grad Tuzla
20.2.2024. godine

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBgooglepay

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma