U skladu sa članom 2.13. Izbornog zakona BiH, između ostalog, Gradske / Općinske izborne komisije su nadležne da objedine rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u gradu / općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, te da ih dostave Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
Nakon unosa i kontrole rezultata za pojedina biračka mjesta utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na činjenicu da je prilikom unosa u obrasce od strane biračkih odbora utvrđeno da broj glasačkih listića u glasačkim kutijama nije jednak ukupnom broju svih glasačkih listića, odnosno da je broj glasova kandidata veći od ukupnog broja glasova koje je osvojio politički subjekt tog kandidata.

izbori 2022


Takođe, prema stanju, u pojedinim obrascima nije bilo moguće pravilno utvrditi izborne rezultate jer od strane biračkih odbora pojedini obrasci nisu dostavljeni, nisu ispunjeni ili su djelimično popunjeni.
Imajući u vidu navedeno, Gradska izborna komisija Tuzla je u ostavljenom roku podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH dana 03.10.2022. godine Zahtjev za otvaranje vreća i pravilno objedinjavanje utvrđenih rezultata, za redovna biračka mjesta na kojima birački odbor nije pravilno utvrdio izborne rezultate.
Dana 04.10.2022. godine u 19:56 sati putem email-a Gradska izborna komisija Tuzla je od strane Centralne izborne komisije BiH zaprimila naredbe kojima se odobrava otvaranje vreća sa glasačkim materijalom i brojanje glasačkih listića.
Za potrebe otvaranja vreća i pravilnog objedinjavanja utvrđenih rezultata Gradska izborna komisija Tuzla je imenovala pet timova, te osigurala adekvatan prostor za otvaranje vreća i pravilno brojanje glasačkih listića, počev od 05.10.2022. godine u 10:00 sati, pa sve do završetka brojanja, uz obezbjeđenje mjera sigurnosti.
O potrebi pravilnog objedinjavanja utvrđenih izbornih rezultata Gradska izborna komisija Tuzla je odmah putem email-a 04.10.2022. godine u 21:26 sati, obavijestila sve političke subjekte kako bi akreditovani posmatrači mogli prisustvovati otvaranju vreća sa glasačkim materijalom i brojanju glasačkih listića.
Politički subjekti su takođe obaviješteni da akreditovani posmatrači mogu prisustvovati unosu podataka u aplikaciju JIIS BiH Centralne izborne komisije BiH počev od 13:00 sati.
Akreditovani posmatrači političkih subjekata prisustvuju otvaranju vreća sa glasačkim materijalom, brojanju glasačkih listića, te unosu podataka u aplikaciju.


GRADSKA IZBORNA KOMISIJA TUZLA
5.10.2022. godine

 poliklinika irac

transturist2

centralno okt 2022

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

limenka

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

pavic3

grin

mamamia

novan banka dec 2022

medex farm2

emma

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2

lovic juli 2022

SOS nov 2022

fhz