Obavještavamo Vas da će u periodu od 17.2.2020. godine, u trajanju 22 dana, na području grada  Tuzle, biti provedeno anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.
Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje istraživačka agencija Prism Research iz Sarajeva, a za potrebe zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

gradtablasiva

Anketiranje se vrši u okviru projekta ''Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak''.
Prema zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Projekat ''Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak'' provode Federalni zavod za statistiku Bosna i Hercegovina, Federacija Bosna i Hercegovina, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i Republika Srpska Republički zavod za statistiku, uz finansijsku podršku Evropske unije, a implementira ga Prism Research & Consulting.

 cydonia2

solana1

adriatic

izazovb

TQM

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

golden jan 2020

emma

tztk

piemonte1

imel2

vlada tk1