„Let's Do It Tuzla“: 3.10. još jedna akcija

- Sedma u nizu terenska akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada u Gradu Tuzla za 2020. godine -

lets do it


U prethodne dvije sedmice, realizovano je ukupno šest terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada u Gradu Tuzla u okviru projekta „Let's Do It Tuzla“ za 2020. godinu.
Na pomenutim akcijama, čišćenjem su obuhvaćene lokacije ilegalno deponovanog otpada na izletištu “Ilinčica”. U subotu, 03. oktobra 2020. godine, planirano je čišćenje preostalih lokacija u užem gradskom jezgru i to na dva pojasa: prvi pojas (park “Slana Banja” –plato kod TC Mercator – parking kod Filozofskog fakulteta UNTZ.) i drugi pojas (vidikovac „Kicelj“ – Irac-most – pojas pruge kod glavne Željezničke stanice Tuzla).
Predstavnicima medija, na sedmoj u nizu terenskih akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada zakazanoj za 03.10.2020. za izjave će biti dostupni:
•    Adnan Imamović, izvršni koordinator projekta "Let's Do It Tuzla"
•    Amar Kavgić, projekt koordinator, UG „Multi“ Tuzla
•    Selma Omerović, terenski koordinator projekta "Let's Do It Tuzla"
Pomenute osobe, bit će dostupne na sljedećim lokacijama i to u sljedećim satnicama; park „Slana Banja“ (od 8h do 11h), plato kod TC Mercator (od 11.30h do 12.30h) i parking kod Filozofskog fakulteta UNTZ (od 12.30h do 13.30h).

Odjel za komunikacije i odnose s javnošću
"Let's Do It Tuzla"

 solana1

adriatic

TQM

izazovb

Banner Lukavac 180x112

fhz

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

Istanbul 25 novembar 2020 vt

tztk

piemonte1

imel2

cydonia2
emma

vlada tk1

sos 2020