„Navike promijeni – školu opremi”, prijave do 1.11.


– Poziv na učešće u takmičenju! -

SkoleTakmicenje


Vlada Tuzlanskog kantona, Minstarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla, vas pozivaju škole da se prijave na regionalno takmičenje osnovnih i srednjih škola “Navike promjeni, školu opremi”.

Rezultati koje u ovom takmičenju postignu škole sa područja Tuzlanskog kantona, biće vrednovani od strane Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, kroz Instrumentarij za vrednovanje škola. Sve škole učesnice će od organizatora dobiti odgovarajuće certifikate o učešću u takmičenju.

Prije prijavljivanja potrebno je pažljivo pročitati detaljno uputstvo o učešću na takmičenju, koje se može preuzeti, zajedno sa obrascem za prijavu, na: www. crp.org.ba ili www.vladatk.kim.ba

Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar 2021. godine (ponedjeljak) do kraja dana!

Takmičenje “Navike promjeni, školu opremi” dio je projekta „Inovativnim umom do ICT pametnih škola” ili skraćeno „Pametne škole 2”.

Radi se o 3,6 miliona KM vrijednom prekograničnom projektu. Projekt je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat implementiraju: Centar za razvoj i podršku CRP Tuzla kao vodeći partner sa partnerima: Tuzlanski kanton i Brodsko –posavska županija.

 poliklinika irac

transturist2

centralno

limenka

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

 

 kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

pavic3

grin

mamamia

nova banka

medex farm2

emma

lovic juli 2022

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2

srce za djecu apr 2022

SOS apr 2022

fhz