Vježba za upravljanje posljedicama EADRCC-a "BOSNA I HERCEGOVINA 2017."


Euro-atlantski Centar za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC) organizovat će terensku vježbu za upravljanje posljedicama kriznih situacija pod nazivom  “BOSNA I HERCEGOVINA 2017.” od 25. do 29. septembra 2017., u i oko grada Tuzle. Vježbu su zajednički organizovali EADRCC i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Vježba će zvanično biti otvorena 25. septembra. Glavna terenska vježba će biti održana 27. i 28. septembra. Na događaju će sudjelovati više od 1.200 učesnika iz 34 NATO savezničke i partnerske zemlje. U vježbi će sudjelovati ekipe iz 19 savezničkih i partnerskih zemalja u NATO koje su opremljene za odgovor na katastrofe. Također, 15 drugih zemalja trebalo bi sudjelovati slanjem osoblja koje će učestvovati u vježbi ili slanjem posmatrača.

Natovjezba

NATO i partnerske zemlje vježbaju mehanizme za reagovanje u situacijama katastrofe koje imaju za cilj poboljšati njihovu sposobnost efikasne saradnje u hitnim situacijama. Vježba će takođe pridonijeti jačanju sposobnosti domaćina da efikasno koordinira međunarodne operacije reagovanja u slučaju katastrofe. Izbor kombinovanog scenarija poplave i zemljotresa povezan je s tipom geoloških i ekoloških izazova sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Nažalost, ova zemlja se već suočavala sa prirodnim katastrofama. Poplave i klizišta uništili su velike dijelove Bosne i Hercegovine 2014. godine. Više od 40 zemalja i nekoliko međunarodnih organizacija pružilo je podršku u tim kriznim trenucima. Na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH, civilni tim NATO-a bio je raspoređen u Bosnu i Hercegovinu u julu 2014. Jedna od preporuka tima bila je organizacija treninga i civilno-vojnih međunarodnih vježbi u budućnosti. To je prilika za NATO i partnerske zemlje da poboljšaju međusobnu operativnost u širokom rasponu operacija, uključujući spašavanje od poplava, urbano pretraživanje i spašavanje i zaštitu u slučaju hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji.  Ovo je sedamdeseta terenska vježba koju je sproveo Euro-atlantski koordinacijski centar za odgovor na katastrofe (EADRCC) od 2000. godine, a prvi put da je domaćin vježbe Bosna i Hercegovina. Operativna baza će biti locirana u kampusu Univerziteta u Tuzli. Svi predstavnici medija koji budu pratili ovu vježbu moraju biti akreditovani.

umel1

sporticus

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

komora

piemonte1

imel2

izazovb

 autor agencija4

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden juni 2018

 seif

tztk

ahmedic

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1