Održana 7. redovna sjednica Vlade TK

 

 • Stvaranje preduslova za isplatu jednokratne pomoći maturantima srednjih škola

Kako bi se stvorili preduslovi za isplatu jednokratnih stipendija u iznosu od 300 KM svim učenicima završnih razreda srednjih škola, a koja bi im poslužila kao pomoć prilikom nastavka daljnjeg obrazovanja ili pak potrage za poslom, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona dopuni Zakona o srednjem obrazovanje i odgoju. Radi se o aktivnostima na realizaciji jedne od mjera Vlade Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Simboličan je to znak pažnje Vlade TK za uspješan kraj i sretan novi početak. Ove godine srednje škole u Tuzlanskom kantonu završava 3.764 učenika, te je za isplatu ovog oblika podrške potrebno osigurati nešto više od 1,1 milion KM, što će biti urađeno izmjenama i dopunama Budžeta TK za 2023. godinu.
Također, Vlada je danas, zbog ispravke tehničke greške u trenutno važećem propisu, utvrdila i prijedlog Zakona o dopuni Zakona o naučnoistraživačkom radu. Cilj je stvoriti preduslove za raspisivanje javnog poziva za sufinansiranje projekata naučno – istraživačkog rada, a što je realizacija još jedne od prezentiranih mjera Vlade TK koja se ogleda u osiguranju 1 miliona KM za sufinansiranje naučno – istraživačkog rada.

Vlada06TK

 • Skoro 2 miliona KM za podršku sportu u TK

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice „Tjelesna kultura i sport za 2023. godinu“. Za ovu namjenu u Budžetu Tuzlanskog kantona predviđeno je ukupno 1.874.000,00 KM. Dominantan dio sredstava bit će usmjeren za podršku razvoju sporta kroz tri javna poziva i to: Javni poziv za projekte rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za koji je predviđeno 759.000,00 KM, Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za koji je predviđeno 700.000 KM i Javni poziv za dodjelu sportskih stipendija za koji je predviđeno oko 110.000 KM. Preostali iznos sredstava raspoređivati će se posebnim odlukama i putem javnih nabavki, a odnosi se na sufinansiranje rada Sportskog saveza TK, Sportskog saveza lica sa invaliditetom TK, Školskog sportskog saveza TK, rada Savjeta za sport, izrade Strategije razvoja sporta i ostalo što proizlazi i iz odredbi Zakona o sportu. Također, posebnim odlukama dodjeljivati će se i sredstva za projekte koji nisu mogli biti planirani početkom godine odnosno koji su hitni i za koje se bude cijenilo da su značajni za razvoj sporta na području Kantona, a u okviru ovih sredstava dodjeljivati će se i sredstva nadležnim državnim granskim sportskim savezima za odlazak reprezentativaca sa područja Kantona na najveća sportska takmičenja.
Posebna pažnja posvećena je školskom sportu te su prvi put predviđena sredstva za sufinansiranje Školskog sportskog saveza Tuzlanskog kantona kao podrška organizaciji školskog sportskog takmičenja poznatijeg kao Male olimpijske igre na području Tuzlanskog kantona te bi po prvi put ova vrsta takmičenja mogla biti organizirana i provedena na način kako je to propisano Zakonom o sportu. Kada su u pitanju sportske nagrade i stipendije sredstva za stipendije će se dodjeljivati putem Javnog poziva, a za nagrade za osvajače medalja sa najvećih svjetskih sportskih takmičenja sredstva će se dodjeljivati posebnim odlukama. Ministarstvo će i u dijelu kriterija za dodjelu sportskih stipendija i nagrada pristupiti izmjeni postojećih kriterija, prije svega kako bi se definisao način dodjele sredstava, što je aktivnost koja je planirana u narednom periodu.

 • Do uspostave nove web stranice Vlade TK, svi konkursi bit će objavljivani na web stranici Skupštine TK

Na danas održanoj sjednici Vlada je izmijenila i dopunila Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, te planirala neophodna sredstva za redizajn web stranice Vlade Tuzlanskog kantona sa hostingom. Naime, web stranica Vlade Tuzlanskog kantona zbog tehničkih problema je odnedavno nedostupna za javnost. Kako bi se ponovno uspostavila funkcionalna web prezentacija, Vlada je pokrenula proceduru redizajniranja i uspostave nove službene web stranice Vlade TK. Do uspostave nove web stranice Vlade, svi javni pozivi, obavještenja u drugi akti od značaja za realizaciju programa podrške Vlade TK, bit će objavljivani na web stranici Skupštine Tuzlanskog kantona (www.skupstina.tk.gov.ba), a web adresa Vlade TK www.vladatk.gov.ba bit će preusmjerena na stranicu Skupštine.

Ostale odluke

 

 • Vlada je danas utvrdila da je od javnog interesa izgradnja elektroenergetskog objekta – transformatorske stanice STS-B 10(20)/0,4 kV “EKO SEP” i priključnog srednjenaponskog 10(20) kV voda na području općine Banovići i grada Živinice, te se može pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji nekretnina.
 • U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 7.000 KM Dječijem „Selu mira“ Turija za sufinansiranje obilježavanja 25. godina rada i postojanja Dječijeg „Sela mira“ Turija, te 5.000 KM Udruženju građana „TUZAMK“ Tuzla na ime troškova za organizovanje i realizaciju manifestacije „Kantonalno saobraćajno obrazovno natjecanje učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona“ koje se održava u maju 2023. godine u Banovićima. Udruženju traheotomiranih osoba Tuzla je na ime ime troškova organizacije i realizacije 13. Tuzlanske ORL škole odobreno 5.000,00 KM, a 8.000 KM je odobreno Zemljoradničkoj zadruzi „Poljopromet“ p.o. Čelić, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „XXVI Privredno-turistička manifestacija „Dani jagodastog voća BiH“ Čelić 2023. godina“.
 • Također, Vlada je dopunila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, te među manifestacije od interesa uvrstila i XXVI Privredno - turističku manifestaciju „Dani jagodastog voća BiH, Čelić 2023. godina i Dane jabuke, pekmeza i meda, Sapna 2023.
 • Također, Vlada je danas donijela tri odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Odobreno je usmjeravanje donacija Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, u iznosu od po 4.000 KM, za JU MSŠ Gračanica u svrhu realizacije projekta „Tehnološki centar“, JU OŠ „Puračić“ Lukavac za realizaciju projekta „Jednake mogućnosti za učenje“ i JU OŠ „Turija“ Lukavac za projekat „Sa ljepšim učionicama u digitalno stoljeće“.
 • Danas je Vlada usvojila i Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za prvo tromjesečje 2023. godine, te Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za isti period.
 • Vlada je danas odobrila prijenos vlasništva nad putničkim motornim vozilima sa Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona na Ministarstvo finansija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, te sa Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na Ministarstvo poljoprivrede Tuzlanskog kantona, bez naknade.
 • Na današnjoj sjednici Vlada je dala i saglasnost na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Skupštine Tuzlanskog kantona, čime se utvrđuju pravni osnov za ostvarivanje tih prihoda, načini uplate, vrste, namjena, način korištenja i rokovi raspodjele javnih prihoda koje ostvaruje Skupština Tuzlanskog kantona.
 • U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala upravne odbore Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla i Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Imenovani su ponomoćnici koji u ime osnivača vrše ovlaštenja Skupštine JP Međunarodni aerodrom Tuzla, te je razriješila trenutni i imenovala privremeni Školski odbor JU Prva osnovna škola Živinice. Također, Vlada je utvrdila Obavještenje u vezi zahtjeva Ante Iljkića u vezi sa Odlukom utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odjeljenje za informisanje
18.5.2023. godine

 • TK Novosti

  • Održana 66. redovna sjednica Vlade TK

   Održana 66. redovna sjednica Vlade TK  Subvencija doprinosa privatnim preduzećima za zapošljavanje povratnika u RS-u Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i...

  • Održana 65. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

   Održana 65. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantonaUtvrđen prijedlog Zakona o oružju i municiji Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o oružju i municiji i uputila dokument u skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje ovog Zakona...

  • Konferencija o zaštiti porodica sa djecom

   Konferencija o zaštiti porodica sa djecom  Kako bi dala preporuke i prijedloge kada je u pitanju zaštita porodice sa djecom jučer je održana stručna konferencija uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog...

  • Ured za borbu protiv korupcije objavio ažurirani registar imovine

   Ured za borbu protiv korupcije objavio ažurirani registar imovine- Podaci o imovini javnih dužnosnika dostupni javnosti - Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona objavio je ažurirani registar imovine na svojoj web stranici:...

  • Održan Info dan

   Održan Info dan- Sufinansiranje projekata/programa sportskih organizacija - Kako bi otklonili nedoumice i pojasnili same procedure apliciranja na javni poziv za dodjelu sredstava sportskim organizacijama u oblasti...

  • Ugovori za zapošljavanje branilca i njihovih porodica

   Ugovori za zapošljavanje branilca i njihovih porodica  - Za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije ove godine izdvojeno 2,7 miliona KM - Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević potpisala je danas ugovore za...

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBTizi

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma