Grad Tuzla: Počela podjela kanti

 

- Započeta akcija podjele kanti za ambalažni i miješani otpad za domaćinstva u MZ Mejdan u Tuzli -

Gradkante

Jučer je gradonačelnik Grada Tuzle dr sc. Zijad Lugavić, prisustvovao akciji podjele 900 žutih i sivih kanti za ambalažni i miješani otpad za 450 domaćinstava koji žive u individualnim stambenim objektima u MZ Mejdan u Tuzli.

Ovo je nastavak pozitivnog trenda uvođenja sistema primarne selekcije komunalnog otpada na području grada Tuzle, koji od 2017. godine realizuju JKP Komunalac, Grad Tuzla i Centar za ekologiju i energiju, čiji je cilj da se u dogledno vrijeme obuhvate sva tuzlanska domaćinstva.

Do sada je 5.000 domaćinstava iz individualnih stambenih objekata dobilo kante i počelo sa primarnom selekcijom otpada, a postavljanjem tipskih objekata i žutih kontejnera za odlaganje
ambalažnog otpada na oko 100 lokacija u Tuzli, sva domaćinstva koja žive u kolektivnim stambenim objektima su ušla u ovaj proces. Prema podacima, više od 50% građana Tuzle ima mogućnosti za provođenje primarne selekcije otpada, a Grad Tuzla i JKP Komunalac će pokušati da obezbijede sredstva kako bi ovim projektom bili obuhvaćeni svi dijelovi grada.

Postavljanjem urednih tipskih objekata i standardizacijom kanti se mijenja odnos građana prema otpadu, a i sam estetski izgled postavljenih kanti doprinosi ljepšem izgledu grada Tuzle.

“Grad Tuzla će nastaviti sa realizacijom ovakvih projekata. Od januara smo pojačali aktivnosti na higijeni grada i reakcije naših građanki i građana su veoma pozitivne. U budućem periodu ćemo raditi pojačano na ovom i na drugim sličnim projektima kako bismo higijenu grada podigli na viši nivo”, izjavio je ovom prilikom gradonačelnik Tuzle, dr sc. Zijad Lugavić.

28.3.2023. godine

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

grin

  balic dec 2022

NBplatibrzo mali

 mamamia

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

SajamCokKAf baner

emma