Utvrđen nacrt Strategije razvoja turizma TK


Vlada je na 8. redovnoj sjednici utvrdila nacrt Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2022-2027. godina. Ovo je sektorska strategiju fokusirana na oblast turizma na području Tuzlanskog kantona, a njom se definišu javne politike koje će omogućiti što kvalitetniji razvoj turizma na području Kantona te ostvariti doprinos njegovom cjelokupnom razvoju.

Vlada06TK

Strategija razvoja turizma Tuzlanskog kantona uvažava prioritete prostornog razvoja Kantona i razvojne pravce definirane u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021–2027. godina, strateškim dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, posebno u dijelu turizma. Ona uvažava i prioritete i pravce razvoja utvrđene u sektorskim strategijama za oblast turizma izrađenim na nivou lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona. Značaj izrade ovog sektorskog dokumenta ogleda se u planskom usmjeravanju razvoja turizma Tuzlanskog kantona kako bi se u skladu sa dostupnim resursima ostvarili maksimalni efekti u poticanju razvoja ove razvojne oblasti Tuzlanskog kantona. Strategijom je predviđeno da se doprinos razvoju turizma realizira kroz dva cilja, razrađena u 5 prioriteta i 10 mjera, a strateški ciljevi su: poticati razvoj održivog turizma u Tuzlanskom kantonu i unaprijediti konkurentnost turizma Tuzlanskog kantona. Ukupna planirana sredstva za realizaciju Strategije u planskom periodu iznose oko 48,5 miliona KM, od čega se oko 28,5 miliona odnose na budžetska sredstva, a 21 milion se planira osigurati iz drugih izvora.


Odjeljenje za informisanje
23.5.2023. godine

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

lovic juli 2022

grin

balic dec 2022

NB kraljevska

golden jan 2021 2

mamamia

 piemonte1

emma

fhz