Anketa o problemima i potrebama mladih


Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona trenutno provodi aktivnosti na izradi nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina. Riječ je o dokumentu sa programskim pristupom djelovanja prema mladima, što uključuje definisane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za njihovu realizaciju.Obaveza definisanja, usvajanja i provođenja ovog dokumenta propisana je Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine prema kojem su to osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do 30 godina starosti.

MinSportMladi


Sve zainteresovane mlade osobe mogu učestvovati u anketiranju o problemima i potrebama mladih putem ankete koja je dostupna na sljedećem linku: http://bit.ly/30FkW3r .
Budući da se dokument definira, usvaja i provodi na osnovu istraživanja o problemima i potrebama mladih Ministarstvoza kulturu, sport i mladeodrediloje sedam prioritetnih oblasti omladinskog sektora kao što je obrazovanje,zapošljavanje i preduzetništvo,zdravstvena i socijalna politika,informisanost, slobodno vrijeme mladih, aktivizam imobilnost, koje su zastupljene anketom.
U resornom Ministarstvu se nadaju da će mladi TK prepoznati značaj ove aktivnosti i na taj način dati doprinos poboljšanju svog položaja.

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

adriatic

lovic

kurkumin

izazovb

TQM

imel2

fana

vip

 dogma

 cydonia2

solana1

GOLDEN maj 2019

emma

tztk

piemonte1

Fare

autor agencija4

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1