Nova Banka je sada 100-postotni vlasnik Atos Banke

 

- Promjene u kapitalu banke službeno objavila Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske -

atos

Nova banka a.d. Banja Luka je postala 100-postotni vlasnik Atos Bank a.d. Banja Luka, objavila je promjene u kapitalu banke Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Dionički kapital Atos Bank iznosi 61.974.000 KM, a čine ga 61.974 redovne/obične akcije nominalne vrijednosti 1000,00 KM svaka.

Nova Banka je prethodno bila vlasnik 99,64 posto akcija Atos Banke. Atos Banka imala je preostalih 0,36 posto, a što su činile 224 akcije koje je banka otkupila krajem septembra prošle godine od manjinskog akcionara ASA banka Naša i snažna d.d. Sarajevo (pravnog sljedbenika Sberbank BH d.d., Sarajevo) za iznos od 39 hiljada KM.

Sada je Nova Banka kroz emisiju bez obaveze objavljivanja prospekta - smanjenje kapitala poništenjem akcija postala 100-postotni vlasnik u Atos Banci.

Atos Banka nastala je iz bivše Sberbank a.d. Banja Luka, koju je u postupku restrukturiranja krajem marta prošle godine kupila Nova Banka.

Banka je imala na polugodištu ove godine aktivu od 1,15 mlrd KM, 382 zaposlena radnika i 27 organizacionih jedinica. U periodu januar-juni 2023. ostvarila je dobit od 12 miliona KM.

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

NB kraljevska2024

 mamamia

grin

balic dec 2022

lovic juli 2022 

golden jan 2021 2

 piemonte1

emma

SOS2023NG