Dan državnosti: 25. novembar neradni dan u Federaciji BiH


Četvrtak 25. novembar, na teritoriji bosanskohercegovačkog entiteta Federacija BiH je neradni dan. Zakonom o proglašenju 25. studenog / novembra  Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list R BiH”, broj 9/95), određeno je da je 25. studeni / novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade. Kao i godinama ranije, ovaj dan neće biti obilježen u drugom bh. entitetu Republici Srpskoj.

DandrzavnostiD