Grad Tuzla: Danas press konferencija


Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, će danas u 12,oo sati, u prostorijama Grada Tuzle, sala za sastanke na I spratu, održati press konferenciju. Tema konferencije je: Izmještanje migranata iz Tuzle. Press konferencija bit će održana u zgradi Gradske uprave – ulica ZAVNOBiH-a broj 1.

grad tuzla znak