U cilju aktivnijeg institucionalnog povezivanja sa dijasporom, Grad Tuzla  je na službenoj internet stranici Grada uspostavio Modul za dijasporu , koji sadrži osnovne informacije o aktivnostima Grada Tuzle na povezivanju sa dijasporom, kao i online upitnik sa ciljem uspostavljanja Registra dijaspore, koji će pomoći u prevazilaženju komunikacijskih barijera između Grada Tuzle i dijaspore.  Krajnji cilj ovih aktivnosti je stvaranje uslova za aktivniju komunikaciju i uključivanje dijaspore u procese odlučivanja na lokalnom nivou, te efikasnije zadovoljenje potreba dijaspore za informacijama i uslugama koje pruža gradska uprava. Kreirana je i posebna email adresa za komunikaciju sa dijasporom: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

GradBH dijaspora

Pored toga, polazeći od saznanja da naši građani u dijaspori često imaju potrebu za uslugama Centra za pružanje usluga građanima (izvodi iz matičnih knjiga i sl.), kako bismo im približili ove usluge, uspostavljena je usluga “E-Matičar”  putem koje se elektronski, i u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti, mogu dobiti sve potrebne informacije i dokumenti kojima raspolaže Centar za pružanje usluga građanima.

Uspostavljanje Modula za dijasporu dio je aktivnosti Grada Tuzle u okviru projekta Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekat  Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP BiH) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM BiH).

U okviru projekta Dijaspora za razvoj uspostavljen je i poseban Upitnik za predstavnike dijaspore

Ovaj upitnik ima za cilj prikupljanje informacija o načinima komuniciranja predstavnika dijaspore i dobijanja informacija od grada porijekla, da bi se obezbijedilo komuniciranje i dobijanje informacija od strane grada porijekla u skladu sa potrebama predstavnika dijaspore. Odgovori koji se daju su anonimni i koristiće se isključivo u svrhu unapređenja komuniciranja između predstavnika dijaspore i grada i pružanja usluge grada prema predstavnicima dijaspore.

U okviru Grada Tuzle, odnosno Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, uspostavljeno je Odjeljenje za poduzetništvo, turizam i dijasporu, u čijoj nadležnosti su i poslovi u oblasti unapređenja poslovne saradnje sa dijasporom. Kontakt se, također,  može ostvariti putem emaila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  .

Prema službenim procjenama, oko dva miliona ljudi porijeklom iz Bosne i Hecegovine (prva i druga generacija) živi u oko 50 zemalja širom svijeta. Većina zadržava snažne emocionalne, finansijske i porodične veze sa svojom domovinom, dok su istovremeno dobro integrirani u svojim zemljama domaćinima, s potencijalom i spremnošću za doprinos razvoju Bosne i Hercegovine. Mnoštvo je oblika kroz koje dijaspora pruža dragocjeni doprinos ekonomskom razvoju svoje domovine, poput trgovine i investicija, stvaranja novih radnih mjesta, prijenosa znanja i inovacija, globalne promocije zemlje, itd. Grad Tuzla nastoji ostvariti dvosmjernu komunikaciju a dijasporom, unapređenjem koordinacije, saradnje i rada na zajedničkim razvojnim ciljevima.

Grad Tuzla
19.7.2021. godine

 poliklinika irac

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

fhz

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

rudnik soli gif

medex farm2

lovic

piemonte1

srce za djecu

golden jan 2021 2

cydonia2
vlada tk1