8 škola u slivu rijeke Spreče za smanjenje zagađenja


Na jezeru Modrac održan satanak koordinacionog tima, kojeg čine 8 predstavnika škola i 6 predstavnika općina, na kojem je uz edsukaciju i rad na izradi pilot ptojekata oficijelno započeta konkretna implementacija projekta „Dobre vodne komšije II“. Projekat ima za cilj da kroz zajednički rad na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče uspostavi bolju saradnju između učenika, roditelja, nastavnika, menadžmenta 8 škola i predstavnika 6 općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče.

CEEskole


U projekat su uključeno osnovne škola: ”Jovan Dučić” (Papraća) Šekovići, ”Aleksa Šantić” Osmaci, ”Kalesija”, ”Memići” iz Kalesije, ”Orahovica” Gračanica, ”Klokotnica” Doboj Istok, „Sveti Sava“ Kakmuž i „Vuk Karadžić” Petrovo i  6 općina: Kalesija, Osmaci, Šekovići, Petrovo, Gračanica i Doboj Istok. Svih 8 škola rade  na pripremi pilot projekata, a u ukupni budžet za projekte je 20.000 EUR. Za najaktivnijih 40 učenika i 8 nastavnika će biti organiziran Eko kamp DVK.


Pored ovih aktivnosti, projeakt ima za cilj da promovira turističke potencijale ovog područja te će u okviru projekta biti obilježen i uređen prvi dio Staze dobrih vodnih komšija i izrađen turistički vodič. Staza će obuhvatiti važne prirodne, historijske i kulturne potencijale iz oba entiteta. Učenici i nastavnici svih škola će posjetiti ovu stazu. Biti će definiran i Dan rijeke Spreče čije obilježavanje će organizirati sve škole i općine.
Planirana je saradnja i političko povezivanje lokalnim zajednicama u cilju bolje zaštite rijeke Spreče. Projekat će trajati do kraja 2018. godine, a njegovu implementaciju je omogućio Robert Bosch Stiftung.

13.2.2018. godine
Projektni tim  Centra za ekologiju i energiju

beko 

 pavic1

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

 tztk

imel2

izazovb

komora

 autor agencija4

grad na zrnu soli

umel1

 cydonia

sporticus

golden indija

 seif

piemonte1

ahmedic2

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1