28. APRIL – Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu


Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization – ILO) proglasila je 28. april Svjetskim danom sigurnosti i zdravlja na radu, koji se obilježava i kao dan sjećanja na stradale i povrijeđene radnike, s ciljem odavanja počasti žrtvama povreda na radu i profesionalnih bolesti, odnosno u svrhu unaprjeđenja zaštite na radu i smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi s radom. Također, obilježavanjem ovog dana nastoji se uticati i na podizanje svijesti o važnosti osiguranja zdravog i sigurnog okruženja za rad, što je u skladu i sa odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima prema kojoj svaki radnik ima pravo raditi u uslovima u kojima se cijeni njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo. Prateći definiciju sigurnosti i zdravlja na radu koja ukazuje da zdravlje nije samo odsustvo bolesti, obilježavanjem ovog dana promoviše se i značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih oboljenja širom svijeta. Ostvarenju navedenih ciljeva doprinose svi uključujući organe vlasti, poslodavce, radnike, ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu, zdravstvene, naučno-istraživačke institucije i dr.

SVdan Zastita na radu

U smislu navedenog, podsjećamo da je u Federaciji Bosne i Hercegovine u toku provođenje reforme u oblasti zaštite na radu, u okviru koje je donesen novi Zakon o zaštiti na radu, koji je zasnovan na istim načelima kao i moderni zakoni iz ove oblasti koji su u primjeni i u drugim zemljama regiona, te kojim se osigurava sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebna zaštita žena u vezi sa materinstvom, mladih, invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštita radne okoline. Dakle, fokus pomenutog zakona je na provođenju prevencije, odnosno preduzimanju preventivnih mjera u svakoj fazi rada kod poslodavca, čiji je cilj sprječavanje ili smanjenje rizika na radu. Na taj način će se i dodatno doprinijeti ostvarivanju cilja ovog zakona, a koji predstavlja osiguranje takvih uvjeta na radu kojima se u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Također, na osnovu navedenog zakona doneseno je devet novih pravilnika iz oblasti zaštite na radu, a čijom primjenom se unaprijedio sistem sigurnosti i zdravlja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva poslodavce, radnike, ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, udruženja za unaprjeđenje zaštite na radu i druge uključene aktere, da zajedno sa organima vlasti, udruženim djelovanjem nastave sa aktivnostima koje se odnose na provođenje i unaprjeđenje mjera zaštite na radu, kojim će se postići prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom.

 

fmrsp.gov.ba
28.4.2023. godine

solana1

adriatic

centralno okt 2022

cydonia2

Banner Lukavac 180x112

izazovb

  kapija3

grad tuzla1 

vlada tk1

 

 

 

lovic juli 2022

grin

balic dec 2022

NB kraljevska

golden jan 2021 2

mamamia

 piemonte1

emma

fhz