Uspješna saradnja Vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli

Pripreme za početak kolektivnog pregovaranja u oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu bile su jedan od povoda za jučerašnji sastanak delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli. Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović, koji su predvodili današnju delegaciju Vlade, istakli su da Vlada daje konstantnu podršku Univerzitetu u Tuzli.
„Vlada, putem resornog ministarstva, pozicionira Univerzitet u vrhu svojih prioriteta i želimo jasno kazati da se Univerzitet u Tuzli razvija i napreduje. Možda ne onom dinamikom kojom bi smo svi to željeli, ali tu smo da zajedno sa rektorom, Senatom i reprezentativnim sindikatom stvaramo preduslove za brži razvoj Univerziteta u Tuzli. U tom smislu tražili smo da nam Univerzitet dostavi svoj prijedlog prioritetnih infrastrukturnih projekata. Osim naučno-istraživačkog rada, za koji smo osigurali i finansijsku podršku, u narednom periodu ćemo sagledati mogućnosti i za značajnije investicije u objekte, nastavni prostor, te laboratorije na fakultetima, čime želimo utjecati na standard i kvalitetu izvođenja nastavnog procesa i doprinijeti boljem pozicioniranju Univerziteta u Tuzli“, rekao je premijer Suljkanović.

VladaUNTZ


„Iako imamo stabilan radno-pravni status, te u tom pogledu ne odstupamo od ostalih uposlenika u oblastima osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i drugih uposlenika kod budžetskih korisnika, uposlenici u oblasti visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, još uvijek nemaju potpisan Kolektivni ugovor, koji bi im pružio sigurnost. S tim u vezi današnji sastanak je značajan iskorak i jasan je znak dobre volje i uspješne saradnje koju Univerzitet u Tuzli ima sa Vladom Tuzlanskog kantona“, istaknuo je danas predsjednik podružnice Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i nauke TK, odnosno reprezentativnog sindikata na Univerzitetu u Tuzli, Adnan Hodžić, te istaknuo da bi trebalo razmisliti o odvajanju radnopravnog statusa nastavnika i saradnika na Univerzitetu od normi, a kako bi se fokus rada nastavnika i saradnika u značajnijoj mjeri usmjerio ka naučno – istraživačkom radu.
„Naučno – istraživački rad i objavljivanje naučno – istraživačkih radova u što kvalitetnijim naučnim izdanjima, jedna je od veoma važnih stavki koje utječu na vrednovanje jednog Univerziteta, a time i njegovo pozicioniranje na rang listama visokoškolskih ustanova. U narednom periodu očekujemo značajniju podršku Vlade u vezi sa kapitalnim ulaganjima u infrastrukturu i upošljavanje mladog saradničkog kadra“ riječi su rektorice Univerziteta u Tuzli Nermine Hadžihgrahić, koja ističe da je Vlada i u dosadašnjem periodu, u skladu sa finansijskim mogućnostima, imala sluha za sve zahtjeve i prijedloge Univerziteta.
„Broj studenata koji upišu visokoškolske ustanove je relativan podatak koji ovisi o brojnim, između ostalih i demografskim faktorima. Univerzitet u Tuzli doživljava sličnu sudbinu kao i sve visokoškolske ustanove u regionu, te ćemo sagledati mogućnosti i primjenjivost normativa i standarda visokog obrazovanja na sve visokoškolske ustanove, a u kontekstu uspostave istih pravila igre za sve“, zaključio je Muratović.
Tokom jučerašnjeg sastanka ministar Muratović je najavio i skoro raspisivanje javnog poziva za raspodjelu sredstava podrške naučno – istraživačkom radu. „Ministarstvo je ove godine planiralo sredstva za podršku naučno istraživačkim projektima u našem kantonu. Ova sredstva su usklađena sa odredbama  Zakona o visokom obrazovanju, te očekujemo da ćemo time dati jedan dodatni impuls razvoju naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu.

26.6.2019. godine

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

adriatic

kurkumin

izazovb

TQM

imel2

fana

vip

 dogma

 cydonia2

solana1

GOLDEN maj 2019

emma

tztk

piemonte1

Fare

autor agencija4

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1