FINconsult: Edukacija za vođenje poslovnih knjiga

POHAĐAJTE NAJKORISNIJU I NAJISPLATIVIJU EDUKACIJU!


FINconsult  počinje sa 31. ciklusom Edukacije za vođenje poslovnih knjiga 15.05. (srijeda). Edukacija će se održati na Visokoj školi za finansije iračunovodstvo FINra u Tuzli.
 Cilj edukacija je osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga. Uz podršku stručnog i profesionalnog predavačkog osoblja, kandidati će steći praktično znanje i vještine rada u: finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, PDV evidencije, obračunu plaća, sastavljanju finansijskih izvještaja, te sačinjavanju poreznih prijava.
Edukacija za vođenje poslovnih knjiga se sastoji iz 6 modula, sa ukupno 50 časova, u trajanju od 11 sedmica.

fin consult

            Prijave su u toku!
Online prijave na: www.finconsult.ba.
Ciljevi
•    Osposobiti kandidata za samostalno vođenje poslovnih knjiga
•    (Pre-Do) kvalifikacija za administrativno-finansijske i knjigovodstveno - računovodstvene poslove.
Višestruka korisnost
•    Sticanje praktičnog znanja neophodnog za vođenje poslovnih knjiga
•    Znatno povećena šansa za dobijanje posla
•    Prekvalifikacija na aktuelnije i traženije zanimanje i poslove
•    Podizanje nivoa samopouzdanja i stručne kompetencije u obavljanju knjigovodstveno-računovodstvenih poslova
•    Podrška po završetku kursa (pri pokretanju vlastitog biznisa – servisa za knjigovodstvene usluge, podrška pri zaposlenju, u riješavanju računovodstvenih problema u poslu i sl.) od strane "FINconsult"-a.

Koncept rada
•    Jedinstvena metodologija koja spaja teoriju i praksu računovodstvene profesije
•    Koncept rada se sastoji iz dva dijela:
1.    Upoznavanje sa pojmovima i tehnikom knjiženja poslovnih promjena, kroz praktične primjere i uz korištenje adekvatne dokumentacije,
2.    Knjiženje praktičnih primjera na računaru u aplikativnim programima (finansijsko knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, program blagajne, PDV evidencije, obračun plaća i kreiranje finansijskih izvještaja: bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o gotovinskim tokovima, promjene u kapitalu i zabilješke uz finansijske izvještaje)
•    Predznanje iz knjigovodstva nije neophodno (kandidat može biti bilo koje struke)
•    Za svakog polaznika je obezbijeđen računar sa aplikativnim programima (nije neophodno poznavanje rada na računaru.
Validnost
•    Po završetku edukacije i položenom testu kandidati dobivaju certifikat – uvjerenje o završenoj edukaciji za vođenje poslovnih knjiga na računaru.
Najveća vrijednost ove edukacije je u tome da polaznici stiču praktična znanja i vještine iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i finansija, što im daje velike šanse za uspjeh na tržištu rada i zaposlenja, kao i za vlastitu poslovnu orijentaciju i otvaranje vlastitih računovodstvenih servisa. Do sada je edukaciju uspješno završilo više od 1.600 osoba, od kojih je preko 80 % pronašlo stalno zaposlenje ili otvorilo vlastite računovodstvene servise, a preko 90 % je u finansijsko-računovodstvenoj profesiji pronašlo svoju dugoročnu profesionalnu orijentaciju.

Moduli

Program edukacije se sastoji iz 6 modula:
1. Finansijsko knjigovodstvo

2. Trgovačko (robno) knjigovodstvo

       3. Materijalno knjigovodstvo

4. Blagajničko poslovanje

5. PDV evidencije

6. Finansijski izvještaji


Edukacija  se realizuje u periodu od 11 sedmica, sa ukupno 50 nastavnih časova, sedmično po dva blok časa (4 časa).

Predavači
1.    Dr. sc. Ismet Kalić, OR
2.    Mr. sc. Šerif Isović, OR
3.    Mr. sc. Vildana Altumbabić, OR
4.    Selma Hadžić, dipl. oec., CR
5.    Elvira Ribić, bacc. oec., CR
6.    Amra Jašarević, bacc.oec.
Cijena edukacije i način plaćanja  
Cijena edukacije: 600 KM + PDV
Mogućnost plaćanja u ratama (tri rate)
•    I rata – prije početka edukacije
•    II rata – poslije prvog mjeseca
•    III rata – na kraju edukacije

Pohađajte najkorisniju i najisplativiju edukaciju.

Dodatne informacije:

Tuzla
Telefon/Fax: 035/277-275;
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;


Online prijave na: www.finconsult.ba