Danas PKKS organizuje prezentaciju firme PBS Brno

termoelektranailustracija
Privredna komora Kantona Sarajevo (PKKS) organizirat će u četvrtak 18. juna 2015. godine u 10.00 sati prezentaciju kompanije PRVNÍ BRNĚNSKÁ STROJÍRNA, a.s. BRNO (PBS) iz Češke Republike, a biće i razgovora o temi “Isporuka energetskih jedinica, rekonstrukcije i modernizacije u energetici”, navodi se u saopćenju Privredne komore KS. Češka kompanija bavi se isporukom energetskih jedinica, rekonstrukcijama i modernizacijama u energetici, proizvodnjom bojlera, kondenzacijskih aksijalnih turbina i sličnih proizvoda. PBS Brno kao član poslovne grupacije PBS GROUP je kompanija koja se bavi proizvodnjom i pružanjem usluga u oblasti energetskih jedinica kao što su: industrijski bojleri na ugalj/lignit do 100 tona pare/sat, loživo ulje, plin do 250 tona pare/sat i biomasu do 60 tona pare/sat, parne turbine od 0,5 do 30 MW, kogeneracija do 25 Mwe. U sklopu PBS GROUP desulfurizacija termoelektrana, mali avionski motori - turbo motori, točna ljevaonica i sl. Prednosti PBS odlikuju se u stvaranju preduvjeta za zadovoljstvo i povjerenje domaćih i stranih kupaca, primjeni QMS na povećanju produktivnosti i efikasnosti rada, visokom kvalitetu u proizvodnji i pružanju usluga i sl. Imajući u vidu veliku potrebu za očuvanjem okoline, kompanija PBS Brno i Privredna komora Kantona Sarajevo organiziraju prezentaciju sa gore navedenom temom kao osnovom izlaganja vrhunskih stručnjaka na ovom području.