Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Tuzla


Na 2. sjednici Gradskog vijeća Tuzle usvojen je Nacrt budžeta grada Tuzle za 2017. godinu u iznosu od 48 miliona i 500 hiljada KM. Budžet čine prihodi u iznosu 45.720.517,51 KM, neutrošena sredstva kredita odobrenog u 2016. godini 2.800.0000 KM i nepokriveni deficit Javnih ustanova iz ranijeg perioda u iznosu od 30.897,99 KM. Nacrt budžeta bit će proslijeđen na javnu raspravu  u trajanju od 25 dana. Na ovoj sjednici usvojen je, između ostalog, Nacrt programa rada Vijeća u 2017.godini koji je upućen u tridesetodnevnu javnu raspravu. Zaključcima se traži od javnih preduzeća da se kod podnošenja izvještaja i prilaganja ostalih materijala drže rokova predviđenih Programom. Jednim od zaključaka je predviđeno da se odgovori na vijećnička pitanja dostavljaju do sljedeće sjednice Gradskog vijeća. Usvojena je i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Tuzle. Vijećnici su podržali i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima, držanju i postupanju sa domaćim životinjma, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama. Tražili su da se lokalnoj samoupravi vrati mogućnost veterinarske kontrole, te zapošljavanje veterinarskog inspektora u gradu. Na dnevnom redu su bili izvještaji o radu i poslovanju u 2015.godini javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla: „Komemorativnog centra“, „Pannonice“, „Saobraćaj i komunikacije“, „Veterinarska stanica“, SKPC „Mejdan“ , te JZNU „Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović“  Tuzla. Vođena je objedinjena rasprava i izvještaji su prihvaćeni.

GVTZ2

23.12.2016. godine

 pavic1

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

autor2

 tztk

fana

imel2

izazovb

 autor agencija4

grad na zrnu soli

umel1

 cydonia2

sporticus

golden dec 2018

 seif1

piemonte1

emma

 

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1