Grad Tuzla je u zadnjih petnaest godina postao atraktivna destinacija, kako za domaće, tako i strane turiste zbog velikih turističkih potencijala, prvenstveno slanih jezera u centru grada, jedinih u Evropi, za koji je Gradu Tuzli dodijeljena druga nagrada „Odisej“ Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) za 2012. godinu za inovacije u javnim politikama i upravljanju,a za projekat „Valorizacija prirodnog naslijeđa – Panonska slana jezera u Tuzli“. Time je i zainteresovanost građana Tuzle, koji imaju objekte za iznajmljivanje, postala veća,  kao i potreba za iznajmljivanjem objekata za pružanje usluga smještaja od strane fizičkih lica u domaćinstvu – iznajmljivača.
S obzirom da važećom zakonskom regulativom kod registracije pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu nije predviđena mogućnost registracije pružanja ovih usluga u dopunskom, nego samo u osnovnom zanimanju,Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu i Turistička zajednica Grada Tuzle suodržali niz sastanaka sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Porezne uprave FBiH, na kojima je konstatovano da,iako se iznajmljivači tretiraju u sklopu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, iznajmljivanje smještajnih kapaciteta nije djelatnost, niti obrt, te ne podliježe zakonima i propisima koji reguliraju djelatnosti ili obrt.

rentastantz


Imajući navedeno u vidu, omogućena je registracija pružanja uslugeiznajmljivanja smještaja od strane fizičkih lica u domaćinstvu – iznajmljivača,prilikom čega će se,uz dostavljenu dokumentacijuutvrđivati minimalno-tehnički uslovi i uslovi za kategoriju objekta (vrsta i kategorija), a ne izdaje se odobrenje za rad.
U skladu sa aktima Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Porezne uprave FBiH, svaki iznajmljivač je obavezan da prijavi i plati porez na dohodak od pružanja usluge smještaja u domaćinstvu u skladu sa važećim Zakonom o porezu na dohodak. Prijava se podnosi na obrascu PIP-1034 Poreznoj upravi Tuzla.Navedeno se odnosi i na sve slučajeve ostvarivanja prihoda od iznajmljivanja kuća, stanova, soba i kreveta putnicima i turistima koji plaćaju boravišnu taksu, dakle, bez obzira da li se realizuje putem bookinga, airbnb-a, pik-a (olx-a) ili slično, te bez obzira da li se prihod ostvaruje preko paypall-a i sličnih servisa, preko transakcijskog računa ili u gotovini.
Također, iznajmljivač je obavezan, sva lica kojima se pruža usluga smještaja, prijaviti po dolasku i odjaviti po odlasku Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona (sistem za on-line prijavu www.prijava.ba
Turistička zajednica grada Tuzle će voditi vlastitu evidenciju stranih i domaćih turista koji borave na teritoriji grada Tuzle, po dostavljenim informacijama od strane Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.
    Za iznamljivače privatnog smještaja postoji obaveza vođenja knjige stranaca i knjige domaćih turista, pri čemu strane turiste iznajmljivač prijavljuje Službi za poslove sa strancima.
Dokumentacija potrebna za izdavanje rješenja o ispunjenosti minimalnih uslova, vrsti i kategoriji objekata u domaćinstvu je slijedeća:
1.    Uvjerenje o državljanstvu BiH
2.    Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
3.    Dokaz o vlasništvu objekta (ZK izvadak)
4.    Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
5.    Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane pružanja usluga u domaćinstvu
6.    Potvrda o prebivalištvu vlasnika objekta (PBA 1 obrazac)
7.    Uplata takse u iznosu od 10,00 KM
Shodno navedenom, ponovno obavještavamo sve zainteresovane građane koji imaju vlastite stambene jedinice za smještaj, a koje koriste ili namjeravaju koristiti za iznajmljivanje turistima, da je neophodno da se registruju kao iznajmljivači. U Centru za pružanje usluga građanima grada Tuzlemože sepreuzeti zahtjev/prijavni obrazac za registraciju, a više informacija o registracijimože se dobiti u Uredu za poduzetnike Grada Tuzle (email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.)  i Odjeljenju za registraciju djelatnosti u Službi za ekonomski razvoj,poduzetništvo i poljoprivredu, kao i na telefon broj: 035/307-380.

Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uslova, razvrstavanje i kategorizaciju objekata za smještaj u domaćinstvu za fizička lica (iznajmljivači), klikom na sliku gore...
            

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

 cydonia2

solana1

adriatic

lovic

kurkumin

izazovb

TQM

imel2

fana

vip

 dogma

 

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

golden okt 2019

emma

tztk

piemonte1

Fare

autor agencija4

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1